17
Ιούν

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο διεθνές δίκτυο EMBRACIN …

                                               
Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο διεθνές δίκτυο EMBRACIN …
Σήμερα, 16 Ιουνίου 2020, στην Αίθουσα Νερού στο Δημαρχιακό Μέγαρο έγινε η πρώτη συνάντηση από την Τοπική Ομάδα του Έργου Embracin (χρηματοδοτημένο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου & Μετανάστευσης (AMIF) με την πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) που είναι και Συντονίστρια του Έργου στην Θεσσαλονίκη.
Tο έργο “EMBRACIN” προέκυψε από την μικρή αλλά σημαντική εμπειρία του καθηγητή Calò στην Ιταλία, αντλώντας από μια προσωπική εμπειρία ως πλήθος μεταναστών, ανέπτυξε ένα σχέδιο με τίτλο “6 + 6×6” κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολίτη το 2018.
Αυτή η εμπειρία αποτελεί το σημείο εκκίνησης για συνεργασία για τη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου τοπικών αρχών που προτίθεται να οικοδομήσει, να βελτιώσει και να αξιοποιήσει την αξία από τη βάση προς τα επάνω και τις πρωτοβουλίες των πολιτών για την ένταξη των μεταναστών.
Με ένα δίκτυο πυρήνα 4 δήμων και 2 δημοτικών δικτύων από 6 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Σουηδία), οι δράσεις αποσκοπούν στην πρόσβαση σε υπάρχοντα δίκτυα και πλατφόρμες για να μοιραστούν και να επεκταθούν σε αυτήν την εμπειρία, μοντέλο ολοκλήρωσης που μπορεί να ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από τις παραδοχές των 6 + 6×6.
Προέκυψε ζωηρή συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορά στην «μοντελοποίηση» του Σχέδιου του Καθηγητή κ. Calo στην Τοπική Ομάδα του Έργου (Δ.Κοκοζίδου, Π.Γάτσι, Α.Γαζάκη, Α.Καραδάκη, Ν.Ράγγος, Ε.Τατσίδου, Α.Τελίδη) μαζί με τον Διευθ. Σύμβολου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, Χ.Καλογήρου, Μ. Μαυρίδου & την Συντονίστρια του Έργου Π. Σερεμέτη, στέλεχοι της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.