5
Σεπ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-203295) «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Βιώσιμη Κινητικότητα ΠΕ 14-15 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-203295)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕ 14-15 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»

 

Εκτιμώμενης αξίας 8.314.089,69 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ESHDHS_203295_

Χρήσιμα Αρχεία (Μελέτες, Άδειες,κλπ.) :  ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ή από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος : 203295)