15
Νοέ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 929/8-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 929/8-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη 15-11-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

για την επιλογή δύο (2) ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών η κάθε μία, με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου «Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την Αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση μελετών, δύο Συγχρηματοδοτούμενων έργων ανασχεδιασμού Πάρκων και χώρων πρασίνου» και συγκεκριμένα για τη μελετητική ωρίμανση του έργου: 1. «Ανακατασκευή – αναβάθμιση τριών τοπικών χώρων πρασίνου στις οδούς Παπαστασίου, Σουλίνη, Τρανού και δημιουργία πράσινου πυρήνα διαμέσου ενοποίησής τους στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών».

Δείτε τον πίνακα εδώ