12
Νοέ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 928/8-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 928/8-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                        Θεσσαλονίκη 12-11-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα Πολιτικού  Μηχανικού, για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, για την ωρίμανση Έργων, προς υποβολή χρηματοδότησής τους στην Πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία» και συγκεκριμένα για τη μελετητική ωρίμανση του έργου: 2. «Ολοκλήρωση του Πολιτιστικού κέντρου – Θεάτρου Μενεμένης».

Δείτε τον πίνακα εδώ