4
Νοέ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης Δράσεων Μικρής Κλίμακας (small-scale actions), στο πλαίσιο του έργου RiConnect – URBACT»

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 02/11/2021
Αρ.Πρωτ.: 919

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών υλοποίησης Δράσεων Μικρής Κλίμακας (small-scale actions), στο πλαίσιο του έργου RiConnect – URBACT» (με κωδικούς CPV 79952000-2 – Υπηρεσίες εκδηλώσεων ή 79952100-3 – Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ή 79953000-9 – Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ), έπειτα από την υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ