16
Σεπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διδασκαλίας Νέας Ελληνικής Γλώσσας»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 16/09/2021
Αρ.Πρωτ.: 807

ΠΡΟΣ: Κα. Ιούλη Διαμαντίδου, νομίμου εκπροσώπου του Φροντιστήριο Let’s Talk

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διδασκαλίας Νέας Ελληνικής Γλώσσας» για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Embracin» (αρ. έργου 863700).

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ