9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 321/02-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

για την επιλογή μίας (1) θέσης Πολιτιστικού Διαχειριστή/στριας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster» (κωδικός: ΓΓ1CL-0057320) με Φορέα Αρωγό (De Minimis) την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (αρ. πρωτ. 321/02-04-2021).

Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΕΔΩ