9
Απρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της Προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 330/5-4-2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1,  546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 ‐ ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000

ΑΦΜ 094410584 ‐ ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‐ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΜ‐Θ 23

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της Προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 330/5-4-2021

Δείτε την ανάρτηση εδώ