18
Ιαν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών

H Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) προκηρύσσει μία (1) θέση Διοικητικής Υποστήριξης σε έργα Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για τη στελέχωση των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση θέσης
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος