8
Ιούν

“Η ΝΕΑ ΜΑΘ 2019!”

Το 2019 η ΜΑΘ ενδυναμώνεται με νέα στελέχη, διευρύνεται με νέους μετόχους,
εξελίσσεται σε αναπτυξιακό consortium πόλης Θεσσαλονίκης και αλλάζει σε:

Αναπτυξιακή της ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)